Last minute zájezdy Letenky Černá Hora další země

Historie Černé Hory

Černá Hora - Petrovac Původními obyvateli Černé Hory a vlastně celého jaderského pobřeží byli Ilyrové, ti patřili pod římské impérium, které bylo rozděleno na západní a východní. Zatímco západořímská říše zanikla, východořímská říše, dnes nazývána Byzantskou říší, pokračovala úspěšně dál. Rozdělení na západ a východ šlo přesně přes území Černé Hory a tak ji učinilo věčně kritickou zónou mezi dvěma odlišnými světy. Počátkem 6. století začali na území pronikat Slované, začátkem 7. století proběhla poslední vlna jejich stěhování se na toto území a původní obyvatelstvo bylo Slovany vytlačeno do horských oblastí. V porovnání se svými sousedy byla Černá Hora zaostalou zemí, převládalo tu pastevectví a obchod s dobytkem a toto trvalo až do 19. století, zemi také mnoho nepomohli boje s Turky, které skončili až začátkem 20. století. V období mezi první a světovou válkou se Černá Hora stala součástí Jugoslávie a to zemi trochu pomohlo získat jisté ekonomické výhody, ale až nyní, kdy se země stala turisty vyhledávaným cílem, se úplně postavila na nohy.